TIPY NA VÝLET

Zde vám nabídneme zajímavá místa v blízkosti chaty na procházku do dvou hodin. Sami jsme je navštívili a myslíme si, že stojí za to si je také prohlédnout.

(při kliknutí na mapu se otevře okno s mapovým portálem)

Pohořanské jezýrko (1,4 km)

Je to Krásné a klidné tiché místo s překrásnou atmosférou, skálou, kameny, vodou a lesem.

Na tento lom narazíte pokud budete putovat po asfaltové komunikaci směrem na vésku a před horní boudou odbočíte doprava na zpevněnou komunikaci. Pokud byste měli zájem navštívit další turistickou základnu, tak můžete dále pokračovat kolem vrcholu Skalice a dorazíte tak k základně Líheň (https://www.lihen.skauting.cz).

Toto krásné místo je pozůstatek po břidlicovém lomu s menším jezírkem. Před lomem se skýtá krásný travnatý náhon, kde je možno postavit stany. Bohužel kvůli kamenité půdě není možno nijak spolehlivě ukotvit stanové kolíky. Ze zvířat zde můžeme vidět divoké kachny a rybky, kterými se zapomenuté jezírko pod lomem jenom hemží. Les, který lom i prostranství rozkládající se před ním svírá, je mírný a jehličnatý, pročež není nouze o topné dřevo.

Teplá díra (1,9 km)

Na svazích bělkovického údolí v partii tzv. Selských lesů mezi částí Pod křišťálem a Pod vyvážkou se nachází místo, kterému zdejší obyvatelé říkají „teplá díra“.

Zajímavý přírodní úkaz naleznete v lese mezi obcemi Bělkovice-Lašťany a Jívová. Teplý vzduch ohřátý sopečnou činností zde uniká na povrch. Obzvláště efektní je toto místo v zimě, kdy u průrvy nevydrží sníh a stoupá z ní pára.

Zřícenina hradu Tepenec (3,9 km)

Hrad Tepenec stával v Bělkovickém údolí, 4 km východně od Šternberka. Bělkovickým údolím vede silnice směrem k Hraničným Petrovicím.

Zaniklý hrad Tepenec byl postaven Karlem IV. po r. 1340. Zničen za markraběcích válek koncem 14.st., r. 1406 uváděn jako pustý. Od 19. století kamenolom zlikvidoval kopec i s jádrem hradu. Ještě v roce 2001 patrné zbytky opevněného předpolí.

Šifrova jeskyně (1 km)

Šifrova štola je umělá jeskyně vybudovaná v oblasti, kde kdysi bývaly velké lomy na břidlici.

Jeskyně je obydlená netopýry a v současnosti je vchod opatřen mřížemi. Vedle šifrové štoly prochází červená turistická trasa krásným svahem tvořeným levostranným přítokem Trusovického potoka, který tvoří Bělkovické údolí a protéká i kolem Těšíkovské Kyselky. Trasa je náročnější po dešti a za vlhkého počasí to tu klouže.

Vrchol Jedová (1,8 km) 

Hora jménem Jedová s nadmořskou výškou 633 metrů je výrazným vrcholem Nízkého Jeseníku, vypínajícím se nad vesnicí Pohořany jen pár kilometrů od Olomouce. Daleké výhledy lákaly nahoru turisty, kteří tam dokonce postavili rozhlednu. .

Rozhledna byla v provozu až do roku 1938, kdy ji její správce pro údajný špatný stav uzavřel pro veřejnost. Místní historikové se domnívají, že se jednalo jen o zástupný problém. Po obsazení Olomoucka německými vojsky byla rozhledna uzavřena definitivně a po celou válku sloužila jako pozorovací hláska protiletecké obrany.

Vodopád pod Vráblem (4,1 km)

Vodopád pod Vráblem nemá příliš vody, má smysl ho navštívit pouze po deštích nebo v zimě, kdy zcela zamrzá.

Severně od vrcholu Vrábl je několik skalních útvarů tvořených velmi tvrdým prvohorním slepencem. Řada z nich je vidět v okolí žluté turistické cesty z Hluboček do Podhořan. Na skalách je dobře patrný sklon vrstev slepenců, tento sklon předurčuje také poměrně složitou morfologii soustavy vodopádu, která se nachází zhruba 100 metrů od této turistické trasy. V soustavě lze vyčlenit 3 vodopádové stupně. První má jen 1,5 metru, je ale zcela svislý. Druhý stupeň postupně nabírá na svislosti a také se rozšiřuje, výškou přesahuje 2 metry. Poté se voda roztéká do několika puklin podle skalních vrstev a vytváří několik ramen. Hlavní rameno má výšku 4 metry.